Kulturkurser
$s

Våra kulturutbildningar riktar sig till företag som vill hänga med i den globala utvecklingen och investera i framtiden!

För att skapa och bibehålla goda internationella affärsrelationer i dagens multikulturella vardag krävs ökad förståelse för olika kulturella bakgrunder, medvetenhet om människors traditioner och kunskap om vilka problem som kan uppstå i mötet mellan kulturer, men också kännedom om hur man bäst löser dessa.

Vi erbjuder kulturella kurser inom nordisk affärskultur, mötesetikett, förhandling och hur man bäst arbetar i ett multikulturellt team, samt mer inriktade workshops inom kulturträning för dig som ska flytta till ett annat land för att bo och arbeta där.

Kulturkurser är en satsning som inte bara kommer leda till bättre kundrelationer utan även tryggare och säkrare medarbetare - vilket i sin tur ger ökad produktivitet men även sann arbetsglädje på arbetsplatsen!

Kurs mot kränkande särbehandling och diskriminering Läs mer
HR-englanti Läs mer
Arbetsmiljökurs inom rehabilitering Läs mer
Arbetsmiljökurs inom rehabilitering Läs mer
Liike-elämän asiakirjojen kirjoituskurssi! Läs mer
Särskild arbetsmiljöutbildning för skyddsombud Läs mer
LET’S WORK TOGETHER
We work as a single united team with market leading firms around the world and give our clients the highest quality education possible.
Our Services