LEDARSKAP
$s
Våra professionella utbildningar inom ledarskap har genom åren moderniserats och anpassats för att möta det ökande behovet av nutida och relevant kunskapsträning som går att applicera i arbetslivet. Vi kan idag erbjuda kurser för chefer inom ledarskap på alla nivåer. Ni kan till exempel lära er att leda genom förändringar, att som chef finna fördelarna med mångfald eller helt enkelt hur man på bästa sätt kan inspirera och coacha sina medarbetare. Din första ledarskapsutbildning är första steget till att bli en ännu skickligare chef och ledare. I en företagsmiljö, där man måste behålla fokus på ledarskapet och hantera allt ifrån kunder, leverantörer, medarbetare och internationella handelsregler - gäller det att ständigt förnya sina kunskaper och alltid vara på jakt efter att lära sig mer och utveckla sin kompetens. Våra kurser är förutom teoretiska även praktiska. Detta tillåter oss att jobba med autentiska situationer som är relevanta för er bransch och marknad!      
GMS – Myynnin perusteet Läs mer
SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete Läs mer
Utbildning mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen Läs mer
Övriga språk Läs mer
Arbetsmiljökurs inom rehabilitering Läs mer
GMS:n kulttuurikurssit – Japani Läs mer
LET’S WORK TOGETHER
We work as a single united team with market leading firms around the world and give our clients the highest quality education possible.
Our Services